Dizajn?

definitionPut specifičnog, stručnog pristupa kojim se ostvaruje jedinstveno očekivanje. Latinski koren signum ukazuje na reč znak ili obeležje, dakle način da se definiše neka vizija.

Poznato je da je lepota u oku posmatrača. Prostor u kom živimo ili radimo, Prostor u kom provodimo veliki deo vremena komunicira s našim čulima. Stoga je prirodna želja da ga uredimo po sopstvenoj meri.

I ma koliko te potrebe i želje imale pečat individualnosti, postoje načela struke koja treba primeniti. Stoga je izazov uređenja više od Ideje i prostog zbira sklonosti. To je jedinstven put ka materijalizaciji, koji nema definitivno i konačno jedino tačno rešenje. Beskrajna igra kreativnosti.

Dizajn je veza između umetničke ekspresije i tehnologije materijalizacije.defnition-scheme

Ukoliko imate potrebu da uredite svoj prostor, možete nam se obratiti – od konsultacija, razmene ideja, preko profesionalne razrade projekta koji uzima u obzir vaše sklonosti i sva znanja i iskustvo kojim raspolažemo, do konceptualnog ili potpunog rešenja.

Raspored prostorija, izbor podnih obloga, obrade zidova ili rasvete. Dispozicija mobilijara ili ugradnih elemenata nameštaja, kao i sama konstruktivna rešenja istih, boje i materijali, sve su to pitanja u procesu uređenja na koja ćemo se potruditi da damo odgovor.

definition-dizajnenterijera

Budžetske procene su smernica i važan faktor u definisanju okvira projekta. U stanju smo da vam, na osnovu značajnog iskustva i poznavanja tržišta, pomognemo u pronalaženju optimalnog puta do realizacije.

Pažljiva analiza raspoloživog prostora, njegove željene funkcionalnosti i sklonosti Investitora preduslov su donošenju zaključaka na osnovu kojih se kreira koncept dizajn, okvirni predlog. Sledi razrada koncepta u idejno rešenje, koje sadrži sve bitne pretpostavke, od pozicija zidova, infrastrukturnih čvorišta do funkcionalnih blokova. Idejno rešenje je podvrgnuto kritičkoj analizi kroz interakciju sa klijentom. Najčešće se do njega dolazi kroz višestruke iteracije, prilagođavanja i izmene. Ovako usvojene postavke osnov su razrade projekta enterijera koji podrazumeva detaljna rešenja svakog segmenta prostora. Navedena razrada preduslov je izvođačkog projekta, dokumentacione forme koja predstavlja putanju u samoj fazi izvođenja, materijalizaciji inicijalne ideje.

vizual2

Koncept, idejno rešenje, a potom i izvođački projekat, deo su procesa uređenja enterijera. Materijalizacija koja sledi zahteva pažljiv i odgovoran pristup izvođenju radova, kontrolu i nadzor. Projektantski nadzor je aktivnost kojom se postiže usaglašenost ideje projekta i  izvedenog stanja. Izvođački, stručni nadzor predstavlja sigurnost da će se svi predviđeni radovi izvršiti u skladu sa zahtevanim kvalitetom i  projektnom dokumentacijom. Takođe, ne treba zanemariti zakonske i bezbednosne aspekte koji proističu iz obaveze Investitora da radove sprovede u skladu sa aktuelnim propisima.

Upravljanje projektom je često zanemarena aktivnost koja povezuje sve faktore u procesu materijalizacije projektovanog stanja u jedinstven termin plan, uzima u obzir iskorišćenje raspoloživih resursa i njihovo planiranje, a u cilju izvršenja radova u okviru budžetskih procena. Podrazumeva logistiku, planiranje i sprovođenje neophodnih nabavki u cilju maksimalno efektivnog korišćenja svih činilaca i okolnosti u procesu.

Krajnji cilj je optimalna putanja do realizacije, uz puno uvažavanje interesa Investitora.

Tel. +381 63 7523 573, info@definition.rs